Kallelse till årsmöte 2016!

Supporterföreningen MOOSE NATION kallar härmed sina medlemmar till årsmöte att avhållas i KFUM Centrals lokaler i centrala Stockholm, lördagen den 30/4 kl 11:00

För att erhålla rösträtt vid mötet skall medlem anmäla sitt deltagande på årsmötet via mail till info@moosenation.se samt ha betalat medlemsavgiften senast samma datum. Vidare måste medlem under 2016 fylla minst 18 år för att erhålla rösträtt.

Moose Nation kallar till årsmöte,
Frågor och Motioner kan skickas till info@moosenation.se

Om du har problem att hitta Stockholms bäst gömda baskethall så slå en signal till Pia Rosin på 0734187216