Ny styrelse vald för Moose Nation

Vid årsmötet för Moose Nation 2022-02-27 deltog 16 personer och då valdes som brukligt en ny styrelse för kommande år. Tre trogna styrelsemedlemmar avtackades för goda förtjänster under många år i föreningens anda: Gustaf Agenäs, Pontus Brolin och Hans Järvman.

Efter det konstiuerade styrelsemötet 2022-03-20 fastställdes styrelsen enligt följande:

 • Hans von Uthmann, Stockhom – Ordförande, 1 år
 • Monica Sandström, Bräcke – Vice Ordförade, 2 år
 • Lena Törlind, Bromma – Kassör, 1 år
 • Jonas Arsjö, Stockholm – Sekreterare, 1 år
 • Karin Heurlin, Solna – Ledamot, 2 år
 • Jonas Morin, Trångsund – Ledamot, 1 år
 • Per-Olof Persson, Boden – Ledamot , 1 år
 • Per Tranaeus, Nacka – Ledamot, 2 år
 • Julian Žižak, Vällingby – ledamot, 2 år

Till valberedning valdes:

 • Pelle Ericstam, Falsterbo (sammankallande)
 • Christer Karlsson, Ystad

Till revisorer valdes:

 • Katarina Ahlstedt, Stockholm
 • Thomas Tjäder, Uppsala