Styrelse

MOOSE NATION VALDA 2023

Ordförande:
Monica Sandström, Bräcke

Vice ordförande:
Julian Zizak, Vällingby

Sekreterare:
Katarina Andersson, Vejbystrand 

Kassör: Jonas Arsjö, Stockholm

Ledamöter:
Karin Heurlin, Solna,
Jonas Morin, Trångsund
Victoria Moberg, Borås
Jacob Dalborg, Stockholm
Linda Marmberg, Malmö

Revisorer:
Katarina Ahlstedt, Stockholm
Thomas Tjäder, Uppsala

Valberedning:
Norr: PO Persson, Boden
Mitten: Gustaf Agenäs, Stockholm
Söder: Johanna Axelsson Mattsson, Malmö

KONTAKT: info@moosenation.se

TEL ORDF: 076-8070 380 Monica Sandström